Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex växer, Peter Ivert ny i ledningen

- Det är spännande att komma till ett företag i stark tillväxt, kommenterar Peter Ivert. Jag ska se till att vårt operationsteam levererar tjänster av högsta möjliga kvalitet så effektivt som möjligt. Jag har det övergripande ansvaret för vår produktionsprocess, från datainsamling till analys och leverans till våra kunder.

Operationsteamet arbetar i nära samarbete både med säljteamet i Sverige och kollegorna i Norden för att på ett effektivt sätt utnyttjar våra resurser. Peter Ivert har också ett övergripande ansvar för att EPSI Rating Group har effektiva processer på alla marknader så att vi optimerar våra insatser och verkligen skapar värde för våra kunder.

- Detta är för mig en helt ny bransch vilket i sig är väldigt utmanande, men också väldigt stimulerande. SKI och EPSI Rating har ju också en tydlig tillväxtstrategi, så för mig gäller det att sätta mig in i arbetet snabbt och fånga upp de områden som jag kan bidra med för att nå denna strategi. Det är väldigt spännande, och en förmån, att komma till ett företag som har ett så starkt och kvalitativt produktutbud som SKI och EPSI.

EPSI Rating och Svenskt Kvalitetsindex arbetar med frågor som är viktiga för alla typer av organisationer, det vill säga mätning och uppföljning av kundnytta.

Peter Ivert har många år bakom sig på Länsförsäkringar i Stockholm, både inom försäljning och senast som chefscontroller.

- De senaste åren har jag också arbetat väldigt mycket med kundinsikter på Länsförsäkringar Stockholm. Nu ser jag det som en förmån att få hjälpa företag att öka sin lönsamhet genom kundinsikter från SKI och EPSI Rating, avslutar Peter Ivert.

Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Jacob Hallencreutz

Jacob Hallencreutz

VD EPSI Rating 070-522 55 59

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige