Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om Telekombranschen 2013


BRANSCHEN LOVAR FÖR MYCKET
Branschen måste bli bättre på att skapa rimliga förväntningar hos sina kunder och kunna leverera det som kommuniceras. Branschen utlovar både täckning och hastigheter som kunderna inte alls upplever håller i verkligheten.

UTBRETT MISSNÖJE MED MOBILT BREDBAND
Både privatkunder och företagskunder är besvikna på hur mobilt bredband fungerar i Sverige. Kunderna är framförallt missnöjda med uppkopplingshastigheten, vilken upplevs som lägst hos 3.

UPPLEVELSEN AV TÄCKNINGEN SKILJER SIG MELLAN FÖRETAG OCH PRIVATKUNDER
Svenska företag är inte nöjda med mobiltäckningen, särskilt Telenors företagskunder är missnöjda. Privatkunder är dock mer nöjda än företagskunder med mobiltäckningen. Telias och Halebops kunder är till och med mycket nöjda med mobiltäckningen.

FORTSATT MYCKET KLAGOMÅL
Telekombranschen har precis som tidigare år en stor andel kunder som klagar. Av klagomålen är 3 av 10 olösta. Klagomålen handlar nästan uteslutande om att man inte får det som man förväntat sig av tjänsten. Lägst är klagomålen inom digital-tv och fast telefoni där var åttonde kund klagar och högst är det hos mobiltelefoni för företagskunder där var fjärde kund klagar.

MÅNGA PLANERAR ATT LÄMNA
Mer än var tionde privatkund inom telekom planerar att byta leverantör. Det företag som står inför störst utmaningar är bredbandsbolaget där var femte privatperson som har fast bredband planerar gå till en konkurrent. Även företaget 3 har liknande utmaningar där var fjärde företagskund inom mobilt bredband planerar att byta till en konkurrent

Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige