Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om Samhällsservice 2015

VERKSAMHETER PÅ KOMMUN- OCH LANDSTINGSNIVÅ

På kommun- och landstingsnivå undersöks verksamheter relaterade till vård & omsorg, utbildning, infrastruktur och trivsel. Som tidigare år är tandvården den verksamhet som får högst nöjdhetsbetyg, tätt följt av vatten & avlopp och sedan förskolan. De områden som har ökat mest i nöjdhet jämfört med förra året är vatten & avlopp, grundskola och sjukvård.

Invånarna är missnöjda med 6 av 18 undersökta områden, det innebär att betygen är under 60 på en 0-100 skala. Minst nöjda är kommuninvånare när det gäller miljö och klimat, det är också det område som tappat mest i nöjdhet sedan i fjol. Föregående års raket var företagsklimatet, i år faller dock betyget kraftigt. Eleverna på gymnasieskolorna har stadigt gett sina utbildningar högre betyg de senaste åren men i år är resultatet tillbaka på 2011 års nivå. Kommuninvånare upplever även att tryggheten och kultur- & fritidsverksamheterna försämrats.

DRIFTSFORM

Generellt sett är föräldrar och elever som tillhör en skola i privat regi mer nöjda än de som tillhör kommunala skolor i årets undersökning. Föräldrar med barn i förskolor i privat regi ger framförallt högre betyg när det gäller förskolans resurser, hur förskolan står sig i konkurrensen och maten som serveras på förskolan. Även bland föräldrar med barn i grundskola är en av de främsta skillnaderna mellan driftsformerna hur man upplever förskolans resurser, dock är även rektorns ledning och graden av innovation och nytänkande bättre enligt föräldrar med barn i fristående grundskolan. För gymnasieleverna gäller de största skillnaderna i upplevelsen mellan privat och kommunal regi rektors ledning av skolan och lärares kompetens till friskolornas fördel.

FÖRDJUPNING: TANDVÅRD

Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de områden som SKI undersöker, alltså även jämfört med branscher som energi, bank och telekom. Nöjdheten ökar något i år, vilket Folktandvårdens nöjdare patienter ligger bakom. Sett över tid är upplevelsen av privat tandvård närmast oförändrad medan Folktandvårdens betyg närmar sig den privata tandvårdens, som sedan länge ligger högre. Störst skillnad mellan hur patienterna upplever den privata tandvården och Folktandvården är i hur innovativ och nytänkande kliniken är, hur mån man är om sina kunder samt hur god tillgängligheten är. Nästan 3 av 4 svarande anser att tandvården bör var skattefinansiera i högre utsträckning, på samma sätt som sjukvården och lika många kan tänka sig att betala mer i skatt för detta.

POSITIV TREND HOS FLERA MYNDIGHETER

Myndigheterna har de senaste åren ökat sina nöjdhetbetyg succesivt. Tydligast förbättringar märks hos CSN, Kronofogden, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som alla har förbättrat sin nöjdhet över tid. De arbetsgivare som har använt Arbetsförmedlingens tjänster är mindre nöjda än tidigare år samtidigt som de arbetssökandes upplevelse av myndigheten är oförändrad från förra året.

Nöjdast kunder har Trafikverket förarprov tätt åtföljt av CSN. Skatteverket som i fjol placerade sig på en andraplats är i år omsprunget av Trafikverket, CSN, Kronofogden och Universitet.

Ämnen

Kategorier


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige