Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om mobiltelefoner 2013

I samband med årets mätning kring hur privatkunder upplever sin mobiloperatör ställs också frågor kring hur man upplever själva mobiltelefonen. Studien bygger på närmare 1000 intervjuer under perioden 26 augusti – 26 september 2013. Betygen presenteras på en 0:100-skala. Ju högre betyg desto bättre omdöme har företaget fått av sina kunder. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Två frågor som bland annat utvärderas är hur nöjd man är med sin mobiltelefon och om man skulle välja samma märke igen om man skulle köpa en ny telefon. Motsvarande studier genomförs i de andra nordiska länderna.

Man är betydligt mer nöjd med Apple i samtliga länder förutom Sverige där de som har en Nokia också är väldigt nöjda. Det ska nämnas att både så kallade smartphones och traditionella mobiltelefoner ingår. För exempelvis Sverige så är de som har en traditionell mobiltelefon från Nokia mer nöjda än de som har en smartphone från Nokia även om man är riktigt nöjd med den senare.

När det gäller frågan ”Hur troligt är det att du kommer välja samma märke på mobiltelefonen vid nästa telefoninköp?” får Apple klart högst betyg vilket framgår nedan. Även Samsung får relativt höga betyg medan både Sony och Nokia får lägre. Sämst av alla får här HTC som också fick klart lägst betyg när det gäller nöjdhet.

För mera detaljer, se pressmeddelandet.

För ytterligare information kontakta:

Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se.


Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige