Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om Mobiloperatörer 2015

Privatkunderna upplevde förbättringar inom mobiltelefoni under många år men den positiva trenden bröts 2009. Sedan dess har nöjdheten minskat successivt för att under de senaste tre åren stagnera.

Kundnöjdheten bland företagskunderna ökade kraftigt 2014 men i år ser vi en återställning. Bland företagskunderna får operatörerna i år sämre betyg på täckning vilket slår direkt på kundnöjdheten, inte minst för Telia. – Just den tekniska kvaliteten, dvs. täckning och att det inte blir avbrott i användning, har varit en av Telias stora styrkor men där ser vi en dramatisk försämring i upplevelsen, säger Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex.

Har man kunden i fokus?

Klagomål är fortsatt en akilleshäl för mobiloperatörerna. Bland privatkunder har var fjärde kund haft anledning att klaga och problemet är ännu vanligare på företagssidan. Bland företagskunderna har mer än 1 av 3 kunder haft anledning att klaga. – När dessutom klagomålshanteringen får betraktas som undermålig är det inte konstigt att branschen inte lyckas bättre i kundernas ögon, säger Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex.

Totalt sett har andelen klagomål ökat betydligt från 2014. Av dessa klagomålupplever kunderna att omkring en tredjedel inte blir lösta överhuvudtaget. Anledningen till en stor andel av dessa klagomål är att man som kund känner sig lurad. Samtidigt noterar vi att de kunder som blivit det via säljare i en butik i genomsnitt är mindre nöjda.

Såväl privat- som företagskundernas förtroende för branschen får också betraktas som relativt lågt. Exempelvis noteras att bankbranschen, som regelbundet tar emot smällar i media, har ett högre förtroende än telekombranschen.

Ämnen

Taggar


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige