Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om Företagstjänster 2016

Årets undersökning påvisar att företagskunderna är riktigt nöjda med sina revisionsbolag. Trots att branschen totalt sett tappar 2,5 enheter från 76,9 till 74,4 (på en 0-100 skala) så är kunderna är mycket nöjda med sina revisionsbolag.

Något som revisionskunderna verkligen efterfrågar är ett revisionsbolag som ser helheten, dvs. områdes- och gränsöverskridande kunskap. - En vanlig kommentar från kunderna är ”Man bör ha större anpassningar till verksamhetsstorlek och bransch”, säger Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex. I just detta lyckas aktörerna olika och de som motsvarar kundernas förväntningar har också nöjda kunder.

Nöjdheten bland företagen som anlitat ett bemanningsföretag är betydligt lägre jämfört med förra året. Årets nedgång för branschen som helhet på närmare 6 enheter från 73,8 ska sättas i relation till fjolårets uppgång på 4 enheter.

Andel klagande kunder i bemanningsbranschen har alltid varit hög och så även i år, säger Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex.- Från att ha varit ett föredöme vad gäller hantering av klagomål så har man nu halkat ned rejält och typen av klagomål är också annorlunda vilket till stor del förklarar årets kraftiga nedgång, fortsätter Johan Parmler. Nu handlar det mer om brist på återkoppling och dålig matchning istället för som tidigare kring prissättning och fakturering. Detta slår mycket hårt på nöjdheten.

KORT OM STUDIEN

Intervjuerna har genomförts via telefon under maj månad 2016 av EVRY. Svenska företag som använder ett bemanningsbolag eller ett revisionsbolag är målgrupp i studien. Urvalet är taget från PARAD. Studien bygger på närmare 2200 intervjuer och bygger på Svenskt Kvalitetsindex kundmodell och detaljresultaten är tillgängliga för i form av en branschsammanställning.

Frågeformuläret innehåller ett 40-tal frågor som generellt besvaras på en 1-10 skala där 1 betyder missnöjd/instämmer inte och 10 betyder mycket nöjd/instämmer helt. En intervju tar mellan 10-15 minuter.

Kundnöjdhet och lojalitet/förtroende är två viktiga nyckelindikatorer för de flesta aktörer. Utöver att mäta dessa undersöks i SKI-modellen även fem andra områden (aspekter) för att förklara vad som gör kunder nöjda.

Svenskt Kvalitetsindex är en del av EPSI Rating som genomför kund- och medarbetarstudier i hela norden och andra delar av Europa.

Ämnen

Taggar


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige