Gå direkt till innehåll
Svenskt Kvalitetsindex om Fastighetsmäklare 2017

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om Fastighetsmäklare 2017

Fortsatt stor skillnad mellan köpare och säljare, men det minskar

Fastighetsmäklare, med inriktning på både köpare och säljare är en bransch som har ingått i SKI:s årliga branschmätningar sedan år 2007. Undersökningen är gjord under maj 2017.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får bäst betyg av kunderna följt av Notar. - Dessa två aktörer får höga betyg av sina kunder där enkelhet, smidigt och tillgänglig är den gemensamma nämnaren, säger Johan Parmler vd Svenskt Kvalitetsindex.

Även i år mäter SKI både köpare och säljare och precis som tidigare år är det för branschen som helhet en stor skillnad. Säljare är betydligt mer nöjdare jämfört med köpare.- Över tid så har dock skillnaden minskat markant säger Johan Parmler. Från närmare 10 enheter under 2013 till 5 enheter idag.

I år så har även tillräckligt med intervjuer samlats in för gruppen ”nätmäklare” och vi noterar att där är nöjdheten betydligt lägre än för de mer traditionella aktörerna.

Slutpris och utgångspris

En fråga i studien tar sikte på om man upplever att slutpriset stämde något så när med utgångspriset. Närmare 7 av 10 uppger att utgångspris och slutpris stämde något så när. Andelen är lägre i större städer jämfört med landsort. - Noterbart är att både köpare och säljare i genomsnitt är betydligt mer nöjda när slutpriset överensstämmer med utgångspriset, säger Johan Parmler vd Svenskt Kvalitetsindex.

Studien i siffror

- 1 av 10 har högt förtroende för branschen medan 4 av 10 har det för sin fastighetsmäklare

-2 av 10 har valt sin mäklare på rekommendation

- 2 av 10 har valt sin mäklare genom att jämföra olika aktörer

- 2 av 10 har valt sin mäklare utifrån ett geografiskt läge

- 1 av 10 övervägde att sälja privat på egen hand

- 3 av 10 har haft anledning att klaga.

Ämnen

Taggar


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige