Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om Fastighetsmäklare 2015

Årets undersökning påvisar att kunderna totalt sett blivit mindre nöjda med sina fastighetsmäklare. Branschen som helhet noterade ett betyg på 73,5 förra året och i år så är nöjdhetsbetyget 69,9. Det är att betrakta som en kraftig nedgång och det är särskilt i hur nöjd man är utifrån sina förväntningar som branschen får lägre betyg på i år.

Det är Svensk Fastighetsförmedling och Skandiamäklarna som tappar mest med hela 7 respektive 5 enheter. Det är bara Länsförsäkringar som får bättre betyg jämfört med förra året där en marginell förbättring noteras.

Bäst betyg får Mäklarhuset följt av Länsförsäkringar. – Det betyder att Mäklarhuset fått riktigt höga betyg av sina kunder sedan 2008, säger Johan Parmler VD, Svenskt Kvalitetsindex.

Svensk Fastighetsförmedling får lägst betyg av sina kunder.

Även i år mäter SKI både köpare och säljare. Precis som tidigare år är det för branschen som helhet en stor skillnad. Säljare är betydligt mer nöjdare jämfört med köpare.

Den enskilda fastighetsmäklaren är oftast orsak till både höga nöjdhetsbetyg och till stor frustration.

Till skillnad mot många andra branscher är den direkta kontakten med sin leverantör helt avgörande för hur nöjda kunderna är. I andra branscher är oftast de mer mjuka faktorerna såsom exempelvis image mycket viktigt. Så är det inte i den här branschen.

Vad gäller frustrationen bland kunderna så uppstår det när det finns anledning att klaga, och då inte minst kring den enskilda mäklaren. Klagomål gällande bristande engagemang är en relativt vanlig kommentar och drar ned betyget rejält. Klagomål kring värdering är också förekommande.

Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige