Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om Fastighetsförmedlare 2013

NÖJD MED FASTIGHETSMÄKLARE
Kunderna till fastighetsförmedlare är fortsatt nöjda. Ända sedan Svenskt Kvalitetsindex började mäta hur kunderna ser på sina fastighetsförmedlare så har betygen alltid varit höga. Man är exempelvis mer nöjd med sin fastighetsförmedlare än med både sin bank eller telekombolag.

SÄLJARE MER NÖJDA ÄN KÖPARE

I år är det första gången som en studie i större skala där både köpare och säljare får komma till tals. Det är stor skillnad mellan hur köpare och säljare upplever fastighetsförmedlarföretaget. Säljaren är betydlig mer nöjd jämfört med köparen.

KÖPARE KÄNNER SIG MINDRE TRYGGA En stor skillnad som noterats är hur trygg köparen respektive säljaren är med förmedlaren där köparen ger ett betydligt lägre betyg. Samma sak gäller pålitlighet där köpare ger ett signifikant lägre betyg.

MINDRE SKILLNAD MELLAN AKTÖRER

Skillnaden mellan de aktörer som ligger i toppen och botten är förhållandevis liten. I toppen hittar vi ERA med högst betyg tät följt av Mäklarhuset . Dessa två aktörer har under flera år fått höga betyg av sina kunder. Det som särskiljer dem från övriga är att kunderna upplever en väldigt hög service och högt engagemang. Det är också något som är viktigt för kunderna.

OENGAGERADE MÄKLARE ÄR ETT VANLIGT KLAGOMÅL Närmare 8 procent har haft anledning att klaga och 3 procent har haft anledning att klaga men inte gjort det. De som klagat är oerhört missnöjda och det gäller inte minst köparna. Bristande engagemang hos mäklaren är en vanlig orsak till klagande.


Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige