Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om Bemanningsbolag 2015

SKI om Bemanningsbolag

Årets undersökning påvisar att företagskunderna fortsätter att bli nöjdare med sina bemanningsbolag. I fjol ökade nöjdheten bland kunderna till bemanningsbolagen i Sverige med 1,4 enheter och i år noteras en ökning på 3,5 enheter. Ökningen får betraktas som stor och det betyder att på två år har branschen lyfts med närmare 5 enheter.

I jämförelse med revisionsbolag så ligger bemanningsbranschen fortsatt efter.Företagen är dock mer nöjd med sitt bemanningsbolag än exempelvis bank och telekomoperatörer.

I den här branschen är det tydligt att det är de mindre aktörerna (vilka står för en stor del av branschen) som lyckas klart bäst. Gruppen Övriga bolag får här ett betyg över 80 och sen är det långt ned till Academic Work och Manpower som hamnar runt 73 och 72.

Årets uppgång står Poolia och Manpower för. Det är andra året i rad som Poolia gör en kraftig förbättring i sina kundbetyg.

Bemanningsbranschen är en av de branscher som SKI mäter där förväntningarna är extremt höga.Det gör att bola-gen måste jobba extra hårt för att nå upp till dem. Man kan fundera över om bemanningsbranschen ”lovar” sina kunder för mycket. Här har Adecco tillsammans med Proffice störst utmaning att leva upp till sina kunders förväntningar.

För branschen som helhet har 3 av 10 kunder haft anledning att klaga. Störst andel har Proffice och Adecco.Samtidigt noteras lägre betyg på klagomålshanteringen jämfört med tidigare, vilket annars brukar vara den här branschen stora styrka.

Därför använder man bemanningsbolag?

Bland kunderna till bemanningsbolagen noteras följande kring varför man använder ett bemanningsbolag.

- 4 av 10 använder bemanningstjänster istället för att anställa egen personal.

- 8 av 10 använder bemanningstjänster för att bli mer flexibla och på så vis klara av konjunkturtoppar.

Kort om Studien

Intervjuerna har genomförts via telefon under maj månad 2015 av EVRY. Svenska företag som använder ett bemanningsbolag är målgrupp i studien. Urvalet är taget från PARAD. Totalt har 2 500 intervjuer genomförts.

Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige