Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex om anställda inom utbildningssektorn 2013

Lärarnas arbetslivssituation är något som alltid debatteras. Bara de senaste dagarna har det diskuterats kring hur lärarnas arbetsmiljö ofta leder till sjukskrivningar. Under våren 2013 genomförde Svenskt Kvalitetsindex en nationell enkät som tog sikte på att kartlägga hur svensken mår på jobbet.
När näringsgrenen utbildning studeras särskilt noteras stora skillnader jämfört med Sverige som helhet.

Störst negativ avvikelse noteras kring följande dimensioner.

1. Arbetsbelastning

2. Den fysiska arbetsmiljön

3. Stress

4. Att man hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid

5. Att man har möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning

6. Sämre balans mellan arbete och fritid

7. Känner av att kraven har ökat.

Med negativ avvikelse menas här att utbildning får ett betydligt sämre betyg jämfört med Sverige som helhet.

Den frågan som är allra viktigast för öka arbetsglädjen i utbildningssektorn är att man får möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning. Det är också den frågan som får ett klart ”icke-godkänd” i betyg. Vid en uppdelning av privatanställda och kommunalanställda inom utbildningssektorn så är det tydligt att även om arbetsmiljön är en utmaning för hela sektorn, så är det mer alarmerande bland kommunalt anställda.

SKI Medarbetare genomfördes under våren 2013. Urvalet bygger på ett riksrepresentativt urval av svenska folket. Man måste arbeta minst 17 timmar i veckan för att kunna delta i studien. Närmare
5000 intervjuer genomfördes totalt.

 För mer information kring studien, kontakta VD Johan Parmler, johan.parmler@kvalitetsindex.se,
0731 51 75 98.  

 

 

Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige