Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

- Svenskt Kvalitetsindex 2011 Kvartal 3 – Synen på Ekonomin

• Framtidstron kring ekonomin minskar kraftigt under det tredje kvartalet.

• Den noterade nedgången kring tron på landets ekonomi under det kommande året är mycket kraftig och är en av de största nedgångarna som uppmätts.

• Även om tron på den egna ekonomin är mer positiv jämfört med bedömningen kring landets noteras även här en kraftig nedgång.

• Det är tydligt att den finansiella oron och skuldkrisen nu på riktigt fått ett genomslag. Den noterade nedgången är också i linje med vad andra typer av barometrar påvisat under den senaste tiden.

• Den försämrade framtidstron har också slagit brett över kön, åldersgrupper och regioner.

• Det är också tydligt att det föreligger kraftiga nedgångar även i andra europeiska länders framtidstro. Vid jämförelse med kvartal 3 2010 noteras att Norge, Finland och Sverige står för de största nedgångarna. För länderna i Eurasien noteras en stadig uppgång i framtidstron.

• Bland de nordiska och baltiska länderna så är Danmark mest optimistiska följt av Sverige. Norge har klart lägst framtidstro, inte minst kring den egna ekonomin.

Detta framgår av den senaste mätningen av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) vad gäller svenskarnas bedömning av ekonomin under det kommande året. Mätningen av svenska folkets syn på den ekonomiska framtiden genomfördes under andra kvartalet i samband med branschspecifika mätningar på kvartalsbasis. Den samlande studien för tredje kvartalet 2011 bygger på närmare 15,000 intervjuer. Intervjuerna genomfördes av EDB Business Partners.

 

Ytterligare information kan erhållas från SKI-kansliet:

tel. 073-151 75 98 (Johan Parmler)

E-mail: Johan.Parmler@kvalitetsindex.se

Webbplats: www.kvalitetsindex.se

Ämnen


Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst

 

Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige