Gå direkt till innehåll
Mer än var fjärde chef känner  psykiskt obehag av att gå till jobbet

Pressmeddelande -

Mer än var fjärde chef känner psykiskt obehag av att gå till jobbet

En oroväckande trend är att chefer i allt större utsträckning upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet och det är i år vanligare att chefer, oavsett kön, upplever psykiskt obehag att gå till jobbet jämfört med sina medarbetare.

Särskilt sticker de anställda cheferna i offentlig sektor ut i undersökningen. De anser i mindre utsträckning att deras arbete är meningsfullt jämfört med sina medarbetare i offentlig sektor. De trivs dessutom i mindre utsträckning med sina kollegor och arbetskamrater jämfört med såväl sina egna medarbetare som chefskollegor i privat sektor.

– Det är naturligtvis oroande att det är så många chefer som på grund av arbetet känner psykiskt obehag att gå till jobbet och att det ökar, säger Johan Parmler vd för Svenskt Kvalitetsindex. De har ju dessutom en arbetsmiljöuppgift att minska den psykiska ohälsan i arbetslivet.

Yngre chefer saknar mening med jobbet

Årets Jobbhälsoindex visar också på stora skillnader mellan chefer utifrån ålder. Yngre chefer ser inte meningen med arbetet i alls samma utsträckning som sina äldre chefskollegor. Det är också betydligt vanligare att de yngre cheferna upplever att deras åsikter inte respekteras jämfört med hur de äldre cheferna upplever sig bli respekterade.

– Att äldre chefer är mer trygga i sin chefsroll är inte så konstigt. Det som oroar är dels den stora skillnaden och att de yngre cheferna i så stor utsträckning inte ser meningen med jobbet och att de inte känner att deras åsikter respekteras. Vi är inne i ett generationsskifte på chefsnivå. Om då de yngre cheferna inte ser meningen med jobbet i samma utsträckning som de som ”checkar ut” och känner obehag inför jobbet, då har vi en jobbig tid framför oss i arbetslivet, säger Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex i Sverige.

Sammanfattning av studien

  • Cheferna känner allt oftare psykiskt obehag av att gå till jobbet. I årets Jobbhälsoindex ser vi dessutom att det är vanligare att chefer känner psykiskt obehag av att gå till jobbet jämfört med sina medarbetare och det gäller såväl manliga som kvinnliga chefer respektive medarbetare.
  • Offentligt anställda chefer är inte alls så nöjda med sitt arbete vid en övergripande bedömning som sina medarbetare i offentlig sektor eller som chefer i privat sektor.
  • Chefer i offentlig sektor upplever inte att deras åsikter respekteras lika högt jämfört med vad deras chefskollegor i privat sektor gör.
  • Anställda chefer i offentlig sektor anser i mindre utsträckning att deras arbete är meningsfullt jämfört med sina medarbetare i offentlig sektor. De trivs dessutom i mindre utsträckning med sina kollegor och arbetskamrater jämfört med såväl sina egna medarbetare som chefskollegor i privat sektor.
  • Offentligt anställda chefer känner oftare psykiskt obehag att gå till jobbet jämfört med sina medarbetare i offentlig sektor och chefskollegor i privat sektor.
  • Chefer jobbar övertid i större utsträckning – både i offentlig och privat sektor – det bekräftas i årets Jobbhälsoindex.
  • Chefer i offentlig sektor är mindre benägna att arbeta kvar hos sin arbetsgivare jämfört med såväl sina privatanställda chefskollegor som medarbetare generellt i offentlig sektor.
  • Årets Jobbhälsoindex visar också på stora skillnader i ålder. Yngre chefer ser inte meningen med arbetet i alls samma utsträckning som sina äldre chefskollegor. Det är också betydligt vanligare att de yngre cheferna upplever att deras åsikter inte respekteras jämfört med hur de äldre cheferna upplever sig bli respekterade.
  • Det är inga större skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer. Chefer är lika missnöjda eller nöjda oavsett kön. Den största skillnaden ser vi alltså mellan offentlig och privat sektor och mellan äldre och yngre chefer. 

Kontakta gärna Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex, telefon 0708-77 79 80 eller Johan Parmler vd på Svenskt Kvalitetsindex, telefon 073-151 75 98 för mer information. Rapporten finns bifogad.

Ämnen

Kategorier


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige