Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Jacob Hallencreutz ny VD för EPSI Rating Gruppen

Jacob Hallencreutz har utsetts till ny VD för EPSI Rating Gruppen och efterträder Jan Eklöf som går i pension efter 17 år som VD. EPSI Rating Gruppen är ledande aktör i norden på mätningar av kundnöjdhet och är huvudintressent i bland andra Svenskt Kvalitetsindex - SKI.

Jacob Hallencreutz har utsetts till ny VD för EPSI Rating Gruppen och tillträdde sin post den 1maj. Jacob efterträder Jan Eklöf docent vid Handelshögskolan, som var med och grundade verksamheten 1998. Jacob Hallencreutz är teknologie doktor och disputerad inom Quality Management. Han kommer närmast från Implement Consulting Group, där han bl. a varit styrelseordförande för den svenska verksamheten.

– Det ska bli fantastiskt roligt att ta sig an detta uppdrag. Att förstå hur samtliga aktörer i en bransch uppfattas av sina kunder blir allt viktigare i en omvärld som snabbt förändras. Här ger EPSIs mätningar och analyser viktiga underlag för affärsstrategiska beslut. Vår forskningsbaserade metod ger oss en unik grund för vår opartiskhet och trovärdighet, säger Jacob Hallencreutz.

EPSI Rating Gruppen är en oberoende organisation som genomför regelbundna mätningar av kundnöjdhet, kvalitetsutveckling samt medarbetarstudier inom näringsliv och offentlig sektor i Europa. På årsbasis genomför EPSI närmare 1 miljon intervjuer inom ett 50-tal branscher. I Sverige drivs verksamheten under varumärket Svenskt Kvalitetsindex - SKI.

– EPSI-företagen har en viktig roll att spela internationellt för att visa på effekterna av kvalitetsutvecklingen i samhället. Det känns mycket bra att få med Jacob i vårt team som har lång erfarenhet av Quality Management och dessutom kommersiell erfarenhet från branschen, förklarar Jerry Karlsson styrelseordförande i EPSI Rating Gruppen. Jan Eklöf har gjort ett fantastiskt arbete sedan starten och lämnar nu över ett väletablerat och framgångsrikt bolag till sin efterträdare, säger Jerry Karlsson.

EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat med varumärket Svenskt Kvalitetsindex - SKI, har sitt ursprung i ett forskningsprojekt som gjordes på Handelshögskolan i Stockholm mellan 1997 –1998 inom ramen för ett EU-stött forskningsprojekt. Jan Eklöf var en av initiativtagarna och har under sina 17 år som VD varit en av nyckelpersonerna för etableringen av EPSI Rating Gruppen även internationellt. Idag finns EPSI Rating Gruppen förutom i Sverige även i Finland, Danmark, Norge, Baltikum, Central Europa och Storbritannien. Regelbundna mätningar av kund- och medarbetarprofiler görs ett flertal andra europeiska länderna via huvudkontoret i London.

Jacob Hallencreutz börjar på deltid den 1 maj i EPSI Rating Gruppen och heltid den 24 juni i samband med avslutandet av sina åtaganden på Implement.

För ytterligare information, kontakta:

– Jerry Karlsson, Styrelseordförande, EPSI Rating Gruppen +46 31 723 17 06jerry.karlsson@siq.se

– Jacob Hallencreutz, VD, EPSI Rating Gruppen +46

Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige