Gå direkt till innehåll
Hur nöjda är vi med våra streamingtjänster?

Pressmeddelande -

Hur nöjda är vi med våra streamingtjänster?

I samband med Svenskt Kvalitetsindex studier kring bredband och Digital-TV ställs även frågor kring hur nöjd man är med sina streamingtjänster. Något som också gjorts sedan 2013.

I år så har de tre nöjdhetsfrågorna ställts, dvs. (1) hur nöjd man är, (2) hur väl leverantören lever upp till förväntningar, (3) hur leverantören förhåller sig jämfört med en tänkt perfekt leverantör. Det avviker från tidigare år då vi bara ställt första frågan varav inga jämförelser bakåt redovisas.

Man kan konstatera att man är nöjd med sina streamingtjänster. Samtliga av de större aktörerna får betyg över runt 70 eller högre. Högst betyg i år får Viaplay följt av Netflix.

Det är också tydligt att användandet av den här typen av tjänster har ökat markant.

Kort om studien

Frågor kring streamingtjänster ställs i samband med Svenskt Kvalitetsindex studier kring Bredband och Digital-TV som genomfördes under oktober 2016. Motsvarande studier har genomförts i Norge inom ramen för EPSI Rating.

För mer information kontakta

Johan Parmler

VD, Svenskt Kvalitetsindex

Johan.parmler@kvalitetsindex.se

08 31 53 00

Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige