Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Föräldrar ger höga betyg till den svenska skolan

Föräldrar ger skolan höga betyg. Det visar en ny studie publicerad av Svenskt Kvalitetsindex.

– Trots tonläget i den allmänna samhällsdebatten konstaterar vi att föräldrar och elever i stort är nöjda med den svenska skolan, säger Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex.

Den svenska skolan satt under hård press med någon form av kulmen under 2012 då PISA-mätningen visade att Sverige låg under genomsnittet för de medverkande OECD-länderna i samtliga ämnen som mäts.

Trots att den nya mätningen visat på flera trendbrott är skolan ofta ifrågasatt. Nu visar en ny studie publicerad av Svenskt Kvalitetsindex att föräldrarna överlag ger skolan höga betyg.

Sedan 1989 har svenskt Kvalitetsindex, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm, studerat sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företags lönsamhet.

Denna mätning, visar som många andra av Svenskt Kvalitetsindex mätningar, att det är mjuka värden som omsorg, trygghet och bemötande som har störst påverkan på nöjdheten.

Däremot är personaltäthet, struktur och ledning samt infrastruktur, som IT och lokaler, är områden som kan förbättras.

– Det debatteras ju mycket kring lärarnas roll, betyg, pedagogik och så vidare. Men för föräldrarna är skolans förmåga att ge omsorg och trygghet viktigare. Att utbildningen håller hög kvalitet är en förutsättning som man utgår från, säger Johan Parmler.

Årets mätning visar också skillnader mellan kommunala skolor och friskolor.

– Vi ser att privata förskolor och grundskolor tappat i nöjdhet, sannolikt beroende på den politiska debatt som varit kring bland annat driftsformer och vinstuttag, menar Johan Parmler.

Samtidigt noterar han vad som skulle kunna vara ett trendbrott.

– För första gången i våra mätningar får kommunala grundskolor högre betyg än friskolorna, men skillnaden ligger inom felmarginalen så man får vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser, konstaterar Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

För mer information, kontakta:

Johan Parmler, VD

+46 73 151 75 98

+46 831 53 00

johan.parmler@kvalitetsindex.se

Svenskt Kvalitetsindex utför undersökningar av kundupplevelse (NKI – nöjdkundindex), medarbetarstudier (NMI – nöjdmedarbetarindex) och analys av ledningsgrupper (Management Index). Dessa resulterar i dokumenterade insikter genom ett faktabaserat underlag som är framtaget genom en beprövad akademisk metod.

Svenskt Kvalitetsindex huvudmän är EPSI Rating Group och Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. EPSI Rating Group utför undersökningar i ett flertal länder, både i Norden och i Europa, där Svenskt Kvalitetsindex ingår i det europeiska nätverket.

Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat innehåll

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige