Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Hur mår medarbetarna inom bankväsendet?

Igår kunde vi läsa i SvD om ökad oro bland bankanställda. Det handlar bland annat om att bankernas neddragningar gör att fler anställda känner sig stressade.

Något som vi noterat inom ramen för våra årliga medarbetarstudier inom olika branscher är att skillnaden mellan chefer och anställda ökat dramatiskt. Det gäller inte minst inom bank och försäkring. En fråga som särskilt sticker ut är om man är stolt över att tala om för andra vart man är anställd. Resultat för denna fråga på en 0-100 skala där ett högre betyg indikerar att man är mycket stolt, framgår nedan. Det är tydligt att resultaten för anställda minskat dramatisk.

Frågan man kan ställa sig är hur medarbetarna som faktiskt möter kunder ska kunna bygga förtroende, lojalitet och nöjda kunder om man inte är stolt över sitt arbete?

ÅrCheferAnställda
201182,782,8
201282,679,8
201379,769,4
201479,970,2

Ämnen

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige