Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Hur länge kan engagemang kompensera för skolans arbetsförhållande?

Dagligen kommer många förslag och aktiviteter för att förbättra den svenska skolan. De senaste inspelen handlar i stor utsträckning om att minska storleken på klasser vilket också är något som allmänheten tror är nyckeln till en bättre skola. Studier där elever och föräldrar får sätta betyg på skolans verksamhet pekar även på andra faktorer, inte minst medarbetarnas situation.

Varje år genomför Svenskt Kvalitetsindex en nationell medarbetarstudie där upplevelsen av arbetsplatsen undersöks. Resultaten bygger på 5 000 intervjuer som presenteras på nationell nivå och uppdelat på olika näringsgrenar. En sådan näringsgren är utbildning. Vid jämförelse med nationell nivå så upplever anställda inom utbildningssektorn att nedanstående faktorer är signifikant sämre:

  • Arbetsbelastningen

  • Möjligheterna att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras

  • Framtida karriärmöjligheter

  • Stressnivå

  • Känslan av att hinna med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid

  • Möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning

Anställda inom utbildningssektor har i regel ett högt engagemang och ser fram emot att gå till jobbet. Medarbetarna drivs av att fylla en viktig funktion i samhället. Frågan man kan ställa sig är hur ansträngd arbetssituationen kan bli? Hur länge kan ett starkt engagemang kompensera för en stressig arbetsmiljö där karriärmöjligheterna upplevs som mycket begränsade? Vem kommer att vilja lära ut i framtiden?


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige