Följ Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex om Samhällsservice 2013

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2013 08:00 CET

POSITIV UTVECKLING  Myndigheterna uppvisar en positiv trend i sin nöjdhetsutveckling och medborgarna blir långsamt nöjdare med många av myndigheterna. Nycklarna till ökad nöjdhet är förbättrad tillgänglighet och effektiv handläggning. En myndighet som lyckats bra med detta är CSN, vilket reflekteras i kraftigt ökade nöjdhetsbetyg de senaste två åren.

UTMANINGAR KVARSTÅR Integration, socialtjänst1, äldreboende, företagsklimat och väghållning är verksamhetsområden som befinner sig på fortsatt låga nivåer. De myndigheter som har störst utmaningar med kundupplevelsen är Arbetsförmedlingen, Polisens ärendehantering och Försäkringskassan, hos Försäkringskassan ser vi dock en uppåtgående trend.

MYNDIGHETERNA LEVER INTE UPP TILL FÖRVÄNTINGARNA Myndigheterna misslyckas med att leva upp till medborgarnas förväntningar, detta trots att förväntningarna ofta befinner sig på låga nivåer. I jämförelse med andra branscher tenderar gapet mellan förväntan och upplevelse vara betydligt större för myndigheter, vilket påverkar nöjdheten negativt. 
● 
STOR VARIATION I UPPLEVELSEN Såväl mellan myndigheter som mellan kommunala verksamheter finns stora skillnader i nöjdhet. Betygen varierar från mycket dåliga till mycket bra. Det finns även stora skillnader i hur medborgarna upplever personalens bemötande och engagemang beroende på vilken myndighet man är i kontakt med eller vilken kommunal verksamhet som nyttjas.

FÖRSKOLAN I TOPP Förskolan är en av de kommunala verksamheter som får mycket höga nöjdhetsbetyg och man har dessutom ökat jämfört med fjolåret. Även grundskolan uppvisar en ökning i nöjdhet, dock är den mindre än förskolans och man har fortfarande en bit kvar till den sistnämndas nivå.  Gymnasieskolans nöjdhetsbetyg är oförändrat och något sämre än grundskolans. I år upplevs kvaliteten i kommunala gymnasieskolor som något bättre än vad den gör i de privata, till skillnad från de senaste åren då driftsformerna har upplevts som likvärdiga. Såväl förskola som grundskola i privat regi får högre betyg än deras kommunala motsvarighet. 
● 
EN AV TRE KÄNNER STORT FÖRTROENDE  Förtroendet för statliga myndigheter är något högre än det är i andra branscher. Drygt en av tre personer känner ett stort förtroende för statliga myndigheter.


PRIVATTANDLÄKARNA BEHÅLLER FÖRSPRÅNGET Tandvårdspatienter är som tidigare år nöjdast inom samhällsservice, även i jämförelse med andra branscher placerar sig tandvården bland de bästa. Privattandläkarnas stora övertag består men även Folktandvården har mycket nöjda patienter.

För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: 

Kerstin Fredriksson, projektledare offentlig sektor, telefon: 073 060 60 89, e-post: kerstin.fredriksson@kvalitetsindex.se

Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se 

VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.