Följ Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex om revisionsbolag 2014

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 05:00 CEST

 1. Följande punkter summerar årets resultat i korthet:
  Nöjdheten bland kunderna till revisionsbolagen i Sverige har ökat med 1,5 enhet.
 2. Revisionsbranschen är en av få som får nöjdhetsbetyg över 75 (på en 0-100 skala) vilket betyder att man generellt är mycket nöjd med sina revisionsbolag.
 3. BDO toppar även i år medan Grant Thornton backar något. Övriga aktörer ökar något.
 4. KPMG lyckas bäst bland stora bolag medan BDO och EY lyckas bäst bland mindre.
 5. Förväntningarna på bolagen är skyhöga, inte minst kring kompentens hos den personal man är i kontakt med.
 6. Utmaningarna för att fortsätta ha nöjda och lojala kunder varierar mellan aktörerna men generellt kan följande noteras
  1. Bli bättre på att hålla tidsramar och budgetramar 
  2. Se helheten, dvs. områdes- och gränsöverskridande kunskap. Detta är något många är riktigt bra på medan andra måste bli bättre. 
  3. Andelen klagande är relativt låg och man hanterar det bättre än många andra branscher. 
  4. Att hantera nya och gamla kunder är något som alla måste bli bättre på. Här ser vi stora utmaningar framöver.
  5. Skillnaden i nöjdheten mellan nya och gamla kunder är relativt stor samtidigt som vad som skapar nöjdhet är väldigt olika mellan dessa kundgrupper.
 7. Kunderna till revisionsbolagen är fortsatt mycket nöjda. Totalt ökar branschen 1,5 enhet och det är bara Grant Thornton som minskar något (dock inom felmarginalen).

Förbättrade betyg har nu också påverkat hur lojal man är mot sitt revisionsbolag och man har aldrig varit så lojal som nu än tidigare. Generellt är kunderna också övertygade om att sitt nuvarande revisionsbolag även kan tillgodose framtida behov av både revisionstjänster och eventuella konsulttjänster. Här finns dock en viss variation mellan aktörerna.

Detaljresultat för respektive aktör framgång i branschsammanställningen SKI Revisionsbolag 2014.

Studien bygger på närmare 1200 intervjuer och är genomförd under maj månad. Analysen utgår från Svenskt Kvalitetsindex kundmodell och detaljresultaten är tillgängliga för prenumererande kunder i form av en branschsammanställning. Branschsammanställning innehåller detaljresultat för samtliga redovisade aktörer kring bl a.

1. Index och betyg på frågor för de sju aspekterna i SKI Kund (Image till Lojalitet).

2. Resultat uppdelat på kundgrupper och demografi.

3. Företagsanalys där en aktör sätts i relation till branschen och företagets specifika drivkrafter för att öka nöjdhet och lojalitet listas. För mer information och jämförelsetal med andra branscher se vår hemsida www.kvalitetsindex.se eller kontakta:

Johan Parmler, johan.parmler@kvalitetsindex.se, 073 151 75 98, 08 31 53 00, Adam Wrede, adam.wrede@kvalitetsindex.se, 073 441 94 59, 08 31 53 00 


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.