Följ Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex om bemanningsbolag 2014

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 05:00 CEST

 • Följande punkter summerar årets resultat i korthet:
  Nöjdheten bland kunderna till bemanningsbolagen i Sverige har ökat med 1,4 enheter.
 • I jämförelse med revisionsbolag så är man betydlig mindre nöjd med sina bemanningsbolag. Företagen är dock mer nöjd med sitt bemanningsbolag än med exempelvis bank och telekomoperatörer.
 • Högst betyg även i år får Academic Work. Årets uppgång står Poolia för där man de senaste åren haft väldigt låga kundbetyg.
 • Den relativt låga differensen mellan högsta och lägsta betyg (5,1 enheter) betyder inte att aktörerna är lika. Snarare har man ”hittat” sina kundgrupper. Det framgår också av att det som gör kunderna nöjda varierar stort mellan aktörerna.
 • Bemanningsbranschen är en av de branscher av alla SKI mäter där förväntningarna är extremt höga. I år når de nivåer över 90 (på en 0 – 100 skala), vilket är mycket ovanligt. Det gör att bolagen måste jobba extra hårt för att nå upp till dem.
 • Man kan fundera över om bemanningsbranschen ”lovar” sina kunder för mycket. Gapet mellan förväntan och upplevd kvalitet är nämligen särskilt stor just i den här branschen.
 • 1 av 4 kunder har haft anledning att klaga. Klagomålshanteringen är dock mycket bra. Bland de bästa jämfört med övriga SKI branscher.
 • Utmaningarna för att fortsätta ha nöjda och lojala kunder varierar mellan aktörerna men generellt kan följande noteras
  1. Bättre effektivitet i inhyrning-/rekryteringsprocessen.
  2. Information och lyhördhet och fånga kundernas behov.

Bland kunderna till bemanningsbolagen noteras följande

 • 4 av 10 använder bemanningstjänster istället för att anställa egen personal.
 • 7 av 10 använder bemanningstjänster för att bli mer flexibla och på så vis klara av konjunkturtoppar.

Kunderna till bemanningsbolagen har blivit nöjdare. Totalt ökar branschen 1,4. Nöjdheten har dock ännu inte nått sådana nivåer som gör att kunderna generellt blir mer lojala.

Noterbart är att branschen är bättre på att ta hand om ”nyare” kunder jämfört med de som varit kund länge. Det är inte något som är särskilt ovanligt men risker finns att gamla kunder börjar se över andra alternativa leverantörer.

Detaljresultat för respektive aktör framgång i branschsammanställningen SKI Bemanningsbolag 2014.

Studien bygger på närmare 1200 intervjuer och är genomförd under maj månad. Analysen utgår från Svenskt Kvalitetsindex kundmodell och detaljresultaten är tillgängliga för prenumererande kunder i form av en branschsammanställning. Branschsammanställning innehåller detaljresultat för samtliga redovisade aktörer kring bl a.

1. Index och betyg på frågor för de sju aspekterna i SKI Kund (Image till Lojalitet).

2. Resultat uppdelat på kundgrupper och demografi.

3. Företagsanalys där en aktör sätts i relation till branschen och företagets specifika drivkrafter för att öka nöjdhet och lojalitet listas.

För mer information och jämförelsetal med andra branscher se vår hemsida www.kvalitetsindex.se eller kontakta:

Johan Parmler, johan.parmler@kvalitetsindex.se, 073 151 75 98, 08 31 53 00, Adam Wrede, adam.wrede@kvalitetsindex.se, 073 441 94 59, 08 31 53 00


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.