Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex

Kampen om kunderna hårdnar. En generell trend är att operatörerna närmar sig varandra i kundnöjdhet

Klagandet har minskat särskilt på företagsmarknaderna. Även betygen på klagomålshanteringen har generellt blivit bättre, vilket är särskilt tydligt på företagsmarknaderna

På privatsidan säger mellan var tredje och var femte kund att det senaste klagomålet löstes vid första kontakten med operatören. Mest olösta klagomål för privatsidan noteras för mobilt bredband där var fjärde kund som klagat upplever att ärendet inte har lösts

Mobiltelefoni privat: Halebop har fortfarande nöjdast kunder, men Telia backar jämfört med tidigare och Tele2 ökar något vilket innebär att Telia, Comviq och Tele2 ligger nära varandra

Mobiltelefoni företag: Telia bryter sin positiva trend, men utmärker sig dock fortsatt med nöjdast kunder medan Tele2, 3 och Telenor ligger samlat en bit under Telia

Fast telefoni privat: Strukturen på marknaden är stabil. ComHem närmar sig men har en bit kvar till Telia och Tele2

Fast telefoni företag: Tele2 närmar sig övriga aktörer, vilket gör att det är mycket samlat i kundnöjdhet

Fast bredband privat: Bredbandsbolagets positiva trend fortsätter och de har nu de nöjdaste bredbandskunderna. Telia som också har ökat stadigt sedan 2007 bryter mönstret och backar 2011.

Fast bredband företag: Operatörerna ligger fortsatt mycket nära varandra i kundnöjdhet på bredbandsmarknaden. Trenden i hur nöjda företagskunderna är – är positiv för marknaden generellt sedan 2007.

Mobilt bredband privat: Telia ligger fortsatt i topp i kundnöjdhet. 3, Telenor och Tele2 ganska samlat en bit under Telia

Mobilt bredband företag: Telia har fortsatt nöjdast kunder men Telenor får bättre betyg i år och närmar sig Telia.

Digital-TV: Canal Digital sticker ut i årets resultat kring digital-TV och har gått från en placering längst ned till en topplacering vad gäller kundnöjdhet. Uppgången är till viss del en återhämtning från ett tapp mellan 2009 och 2010

Intervjuerna har genomförts via telefon under perioden 19 augusti – 4 oktober 2011 av EDB Business Partners.

För ytterliga information kontakta

Jonas Larsson, Analytiker, telefon: 070 837 53 33, e-post: jonas.larsson@kvalitetsindex.se

Ämnen


Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst

Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Verksamheten bedrivs utan vinstmål och syftar till att stödja näringsliv och samhällsorgan. Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort.

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Research huvudman för Svenskt Kvalitetsindex.

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige