Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

-       Branschen får även i år kraftigt underbetyg vad gäller klagomål. Närmare 20 procent upplever att klagomålet inte blivit löst eller avklarat, trots att flertalet kontakter med leverantörer gjorts.

-          När det gäller klagomål så är det tydligt att antingen så löser leverantören det på en gång eller inte alls. Detta ställer höga krav på den som tar emot klagomål och hanteringen.

 -         Comviq står för årets förbättring bland mobiloperatörer privatkunder och ligger nu på samma nivå som Halebop och Telia.

-          Tele2 som gått starkt fram sedan 2007 står för årets minskning på närmare 3 enheter medan Telenor som haft en stadigt positiv kurva sedan 2007 har förbättrat sig något. Detta gäller mobiloperatörer privatkunder.

-          Telia har en mycket stark position till företagskunderna inom mobiltelefoni. Telenor förbättrar sina kundnöjdhetsbetyg medan 3 backar.

-          Tele2 står för årets förbättring när det gäller fast telefoni privatkunder. Tele2:s ökning på 3,4 enheter betyder att gapet till Telia helt är utraderat och för första gången sedan 2005 ligger man nu på samma nivå.

-          Phonera, som låg ensamt i toppen förra året i fast telefoni företagskunder, får i år sällskap av Telia.

-          Telia och Bredbandsbolaget ligger även i år i topp i bredband privatkunder. Tele2 ökar något medan Com Hems ligger stabilt kring den nivå man haft de senaste åren.

-          Skillnaden i nöjdhet mellan de större bolagen inom datakommunikation företagskunder är liten. Över in längre tidsperiod så har Tele2 gjort kraftiga förbättringar vilket också gäller för Bredbandsbolaget. Dessa två bolag har alltså successivt eliminerat gapet till Telia.

-          När det gäller mobilt bredband så får Telia och 3 högst betyg av privatkunderna och Telenor står för årets förbättring. Det allra viktigaste för användarna är frågan kring tillgänglighet till tjänsten och den tekniska kvaliteten och där är Telia bäst. 3 får högst betyg på servicekvalitet och är den mest prisvärda aktören.

-          Bland företagskunder mobilt bredband har Telia en mycket stark position och är den aktör som bäst lever upp till sina förväntningar.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan 1989. Först ut av höstens mätningar är den årliga bankmätningen och resultat från stora delar av näringslivet och samhällsservicen kommer sedan att presenteras löpande under hösten och vintern. Totalt görs i år mer än 300.000 intervjuer inom ramen för SKI. Höstens nationella telekomstudie omfattar ensam omkring 10.000 intervjuer med privat- och företagskunder.  Intervjuerna genomfördes under perioden 2 september – 11 oktober 2010 av EDB Business Partners.

För ytterliga information kontakta

Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se

Jonas Larsson, Analytiker, telefon: 070 837 53 33, e-post: jonas.larsson@kvalitetsindex.se

Ämnen

Kategorier


Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst

Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar. Verksamheten bedrivs utan vinstmål och syftar till att stödja svenskt näringsliv och samhällsorgan.
Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort.

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för Svenskt Kvalitetsindex.

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige