Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt Kvalitetsindex 2011 Kvartal 1 – Synen på Ekonomin

• För första kvartalet noteras en dramatisk nedgång kring landets ekonomi medan nedgången för bedömning kring den egna ekonomin inte är lika omfattande. • Den noterade nedgången är också i linje med vad andra typer av barometrar påvisat under våren. Orsaken till att den allmänna minskat så pass mycket mer än bedömningen kring den privata ekonomin kan säkert spåras till oroligheter kring händelserna i Japan och Nordafrika men även till de oroligheter som finns på europeiskt nivå med länder med stora budgetutmaningar. • Kring den egna ekonomin är det särskilt män som har sänkt sina förväntningar. Detta kan säkert kopplas till att män är mer riskbenägna i sitt sparande och den negativa utvecklingen som noterats på aktiemarknaden under första kvartalet. • Skillnaderna mellan åldersgrupper har aldrig varit så stor som för de senaste kvartalen. Pensionärer är den grupp som totalt sett ser minst ljust på framtiden. Detta framgår av den senaste mätningen av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) vad gäller svenskarnas bedömning av ekonomin under det kommande året. Mätningen av svenska folkets syn på den ekonomiska framtiden genomfördes under andra kvartalet i samband med branschspecifika mätningar på kvartalsbasis. Den samlande studien för första kvartalet 2011 bygger på närmare 10,000 intervjuer. Intervjuerna genomfördes av EDB Business Partners.


Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige