Gå direkt till innehåll
SKI Bemanning 2023 - 2023-05-29 Rykte viktigare än pris vid val av  bemanningsbolag

Pressmeddelande -

SKI Bemanning 2023 - 2023-05-29 Rykte viktigare än pris vid val av bemanningsbolag

Branschen återhämtar sig och kunderna har blivit mer nöjda. Återigen så är kundernas utmaning att utveckla och behålla medarbetare och att ta hand om sina nya medarbetare. Ett område där aktörerna behöver växla upp för att fortsätta den positiva trenden.

De senaste årens studier kring hur företag upplever sina bemanningsbolag har präglats av pandemin och ekonomisk oro. Det har branschen hanterat bra och kundnöjdheten fortsätter att ligga på höga nivåer.

– Kundernas utmaning med sina bemannings- och rekryteringsbehov har varierat under de senaste åren. Förra året var behovet stort kring att hitta och attrahera rätt kandidater och planera för framtida behov. Nu är det mer kring att behålla och utveckla nya medarbetare. De förbättrade omdömen som branschen får av sina kunder indikerar att man lyckats ganska bra med att hantera de förändrade behoven, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

SKI Bemanning Kundnöjdhet 2023


Ökad kundnöjdhet inom bemanningsbranschen
Kundnöjdheten i år hamnar på 71,7 och är en ökning från förra året då kundnöjdheten låg på 69,1. Skillnaden mellan aktörerna är fortsatt liten och såväl större som mindre aktörer som ingår i studien får godkända betyg.

Bäst ut i år kommer Clockwork följt av Manpower. Gruppen Övriga som står för en stor del av branschgenomsnittet fortsätter att ligga på låga nivåer.

Bättre produktivitet och flexibilitet

I studien fångar vi upp hur kunderna upplever resultatet av att använda ett bemanningsföretag. Det handlar om produktivitet, flexibilitet och administration och här ser vi tydliga förbättringar.

– 3 av 4 anger att de använder bemanningstjänster som ett komplement för att bli mer flexibla och klara av konjunktursvängningar. När vi ställer frågor om ens leverantör bidragit till att man blivit mer produktiv, flexibel och minskat administrativa kostnader så ser vi förbättringar jämfört med tidigare år, vilket också är en bidragande faktor till de högre kundbetygen, säger Calle Walmstedt, projektledare Svenskt Kvalitetsindex.

Ryktet viktigt vid val

I flera studier som vi utför ställer vi frågor kring vad som är viktigt vid val av leverantör. Dessa frågor är även med i undersökningen om bemanningsföretagen.

– Vi känner igen resultatet på frågan vad som är viktigt vid val av bemanningsbolag och vi kan konstatera att ryktet återigen spelar större roll än priset. Utbudet av personal, service och återkoppling spelar också stor roll vid val av leverantör. Värt att notera är att sannolikheten att man väljer en aktör bara för att man har använt dem tidigare är liten vid val av bemanningsföretag, säger Isabelle Nagy, analytiker Svenskt Kvalitetsindex.

Ämnen

Kategorier


För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige