Gå direkt till innehåll
Så nöjda är vi med våra myndigheter. Nöjdhetsbetyget kan anta värden mellan 0 och 100. Ett betyg över 75 indikerar mycket nöjda kunder medan ett betyg under 60 indikerar missnöje.
Så nöjda är vi med våra myndigheter. Nöjdhetsbetyget kan anta värden mellan 0 och 100. Ett betyg över 75 indikerar mycket nöjda kunder medan ett betyg under 60 indikerar missnöje.

Pressmeddelande -

​Skatteverket populäraste myndigheten

Svenskt Kvalitetsindex har under året genomfört en studie som tar sikte på hur nöjda medborgarna i Sverige är med de myndigheter man haft en fördjupad kontakt med. Studien visar att vi är nöjdast med Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

- För att medverka i studien räcker det inte med att till exempel ha besökt en hemsida, utan alla som deltagit har haft ett ärende med myndigheterna, förklarar Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

7 av 10 är nöjda med Skatteverket
Skatteverket och Pensionsmyndigheten är de mest uppskattade myndigheterna. Skatteverket har varit en favorit när SKI mätt den här sektorn även historiskt. De prisas bland annat för sina tekniska tjänster.

Skatteverket sticker också ut då de anses vara den näst viktigaste myndigheten efter Polismyndigheten. Dessa två är också de myndigheter man spontant relaterar till vilket kan bero på att de, tillsammans med Försäkringskassan, är de myndigheter flest svenskar haft kontakt med.

Det finns en stark koppling mellan vilket förtroende man har för den myndighet man senast varit i kontakt med och vilket förtroende man har för svenska myndigheter i allmänhet. Skatteverket som flest var i kontakt med senast är också den myndighet som har högst förtroende, där hela 65% hade mycket stort förtroende för dem.

Handläggningstider källa till missnöje
Två andra myndigheter sticker ut negativt, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som når lägsta nivån sett över en tioårsperiod.

- För både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är betygen särskilt låga kring tillgänglighet, förklarar Johan Parmler. Det är något de behöver förbättra för att få bättre resultat i framtiden.

En genomgående notering för alla myndigheter är att betyg kring effektivitet i arbetet är lågt, till exempel handläggningstider. Här är kundkraven idag annorlunda och svenskar ställer samma krav på sin myndighet som till andra typer av tjänster och leverantör som banker och försäkringsbolag.


Not:
I Svenskt Kvalitetsindex studie ställs frågor kring kompetens, tillgänglighet, bemötande och tekniska tjänster. Utfallet på dessa frågor varierar stort mellan myndigheterna. Nöjdhetsbetyget kan anta värden mellan 0 och 100 och ett betyg över 75 indikerar mycket nöjda kunder medan ett betyg under 60 indikerar ett stort missnöje. 

Ämnen


VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige