Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Revisionsbyråer kommer högst ut i nöjdhet när kunderna ger betyg på tre olika företagstjänster.

 

Leverantörer av företagstjänster har överlag svårt att leva upp till kundernas höga förväntningar. Störst utmaning har bemanningsföretagen.

 

Bland revisionsbyråer står PwC får årets förbättring och PwC kommer i år, tillsammans med Grant Thornton, i topp gällande nöjdheten.

 

Personlig service, engagemang och tillgänglighet är tre frågor som ökar i betyg hos samtliga revisionsbyråer. Det är tydligt att en hårdnande konkurrens ger utslag i bättre service till kunderna.

 

Det finns tecken på att samtliga särredovisade aktörer inom bemanningsbranschen minskar i nöjdhet jämfört med föregående år.

 

Kunderna bedömer den upplevda kvaliteten på bemanningsföretagens service som högre än den upplevda kvaliteten på inhyrd/rekryterad personal.

 

Samtliga bemanningsföretag får ett lågt betyg på frågan kring bilden av att ta ett samhällsansvar.

 

Andelen klagomål inom bemanningsbranschen har ökat. Över 60 % av klagomålen rör den inhyrda/rekryterade personalens kompetens och bemötande.

 

Kunderna är dock generellt mycket nöjda med hur bemanningsföretagen hanterar klagomål.

 

 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur faktiska kunder och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Nu redovisas resultat för årets studie av Företagstjänster. Studien omfattar följande tjänster:

 

  • o  Revisionsbyråer
  • o  Bemanningsföretag
  • o  Konsultbolag (IT-, Management och Strategikonsultbolag)

 

Företagstjänster mäts för fjärde året i rad. Resultaten bygger på svaren från telefonintervjuer med drygt 2 500 företag som är faktiska kunder till leverantörerna ifråga. Inom respektive slumpvis utvalt företag (arbetsställe) har den/de befattningshavare som ansvarar för relationerna med tjänsteleverantören i fråga intervjuats. Endast de företag som har aktuell erfarenhet av respektive företagstjänst har tillfrågats om sina erfarenheter av leverantören. Intervjuerna genomfördes under perioden 4 april – 20 maj 2011 av EDB Business Partners.

Taggar


För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Presskontakt

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Relaterat material

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm
Sverige